Lietuvos Vyno Čempionatas 2017

2017 m. Lietuvos vyno  čempionatas

NUOSTATAI

Lietuvos vyno čempionatas – varžybos, kuriose Lietuvos rinkoje parduodami arba Lietuvoje pagaminti vynai įvertinami ir apdovanojami pagrindiniu prizu (geriausias kategorijos vynas), aukso, sidabro ir bronzos medaliais, bei kitais organizacinio komiteto patvirtintais prizais.

 

Bendrosios nuostatos

2017 metų Lietuvos vynų čempionatą (toliau vadinamą LVČ )organizuoja Lietuvos someljė asociacija.

 

Čempionato tikslas:

Išrenkant ir apdovanojant  geriausius Lietuvoje parduodamus vynus, apie juos skelbiant spaudoje, internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, skatinti vyno kultūros plėtrą Lietuvoje, skatinti kokybiškesnių produktų vartojimą ir didesnį jų žinomumą.

 

Čempionato datos

Terminai:

 • Paraiškų ir vynų sąrašų pateikimas iki 2017 m. rugsėjo mėn.18
 • Vynų pateikimas ir registracijos mokesčio sumokėjimas iki 2017 m rugsėjo mėn.27 d.
 • Čempionato degustacijos vyks:2017 m. spalio mėn. 2 d., 3 d., 4d., finalas – 2017 m. spalio mėn. 9d.,  
 • Rezultatų paskelbimas 2017 spalio mėn. 16 d.
 • Paraiškos čempionato lipdukams priimamos iki 2017 m. spalio mėn. 26d.
 • Apmokėjimas už lipdukus iki 2017 m. spalio mėn. 30d.
 • Čempionato lipdukai pateikiami dalyviams iki 2017 m. lapkričio mėn. 6d.

 

Čempionato dalyviai ir vyno pateikimo tvarka

 1. Čempionatui vynus gali pateikti visos Lietuvoje veikiančios įmonės,įvežančios ar gaminančios vynus (toliau vadinamos „dalyviais“).
 1. Vynų, kurie bus vertinami LVČ, skaičius yra ribojamas dėl organizacinių priežasčių. Vienas dalyvis gali teikti čempionatui ne daugiau 30-ties vynų.

3.Dalyviai, vynų, kuriuos nori pateikti varžyboms, sąrašus atsiunčia el.paštu info@somelje.lt Sąrašas parengiamas pagal pridedamą šabloną.

 

Sąrašas turi būti Excel lentelės formos:

Eil. Nr. Vyno pavadinimas (tokios formos, kokia dalyvis norėtų vyną matyti spaudoje) Derliaus metai Šalis Regionas Apeliacija (jei yra) Kategorija Ar brandinta naujose ąžuolo statinėse (neprivaloma info) Gamintojo pavadinimas Rekomenduojama mažmeninė kaina Ekologiškas

 

 

 

 

 

Paraiškos lape taip pat turi būti nurodytas tikslus dalyvio pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas bei telefonas.

 1. Vynai turi būti pristatyti čempionato organizaciniam komitetui iki 2017 m. rugsėjo mėn. 27 d. 17:00 val. Kiekvieno vyno pristatoma 3 buteliai. Vynai pristatomi adresu: Mindaugo g. 27 („Comfort Hotel LT“ viešbutyje esantis restoranas „Time“), Vilnius. Prieš atvykstant susisiekti telefonu +370 602 87280.

 

Vynų klasifikacija

Vynai bus vertinami aklai, vertinimo komisijos nariams pranešant tik vyno kategoriją. Vynai suklasifikuoti taip, kad panašūs vynai būtų vertinami kartu, vertinimo komisijos nariai galėtų atsižvelgti į kategorijai būdingas ypatybes ir įvertinimai būtų objektyvūs.

 

Kategoriją nustato pats dalyvis.

Organizatoriai rekomenduoja baltuosius vynus, kurie yra pagaminti iš kelių vynuogių veislių, priskirtitam tikrai kategorijai jei tos vynuogės mišinyje yra daugiau nei 80%.

Vynas turi būti priskiriamas vienai iš žemiau nurodytų kategorijų. Į Excel prašome įrašyti sutrumpintą kategorijos pavadinimą pateiktą skliausteliuose.

Baltieji vynai:

 1. „Chardonnay“ veislės vynas (CHARDON.)
 2. „Sauvignon Blanc“ veislės vynas (SAUV. BL.)
 3. „Riesling“ veislės vynas (RIESLING)
 4. Kitų vynuogių veislių vynas (KT. VYN. V.)

Raudonieji vynai:

 1. Italijos raudonasis vynas (ITALIJA)
 2. Ispanijos ir Portugalijos (Pirėnų pusiasalio) raudonasis vynas (ISP. PORT.)
 3. Prancūzijos raudonasis vynas (PRANCŪZ.)
 4. Naujojo Pasaulio raudonasis vynas (N. PASAUL.)
 5. Kitų kraštų raudonasis vynas (K. K. RAUD.)

Kiti vynai:

 1. Šampanas (ŠAMPAN.)
 2. Putojantis (ne šampanas) vynas  gamintas Charmant metodu (PUTOJ. CH)
 3. Putojantis (ne šampanas) vynas, gamintas Tradiciniu metodu (PUTOJ. TR.)
 4. Pusiau sausas / pusiau saldus vynas (P. SAUS. / P. SALD)
 5. Natūraliai saldus vynas (ANT. SALD.)
 6. Likerinis vynas (LIKER.)
 7. Rožinis vynas (ROŽIN.)

 

Vertinimo komisija

Vynams vertinti sudaroma komisija iš labiausiai patyrusių šalies vyno vertintojų, LSA narių, someljė, Kiekvienas bent 8 (aštuonis) vynus pateikęs dalyvis turi teisę deleguoti savo atstovą dalyvauti vertinimo komisijų darbe.Taip pat bus kviečiami vyno žurnalistai, nepriklausomi ir priklausomi vyno žinovai.

Komisijoje dirbti kviesime 15 – 16 narių, kiekvienoje degustacijoje iš jų turi dalyvauti ne mažiau, kaip 10 narių, iš kurių bus sudarytos dvi vertinimo komisijos. Darbas komisijoje yra savanoriškas ir neapmokamas. Komisijos sudėtį tvirtina LSA.

Vertinimo kriterijai ir prizai

 1. Vertinimas vykdomas pagal tarptautinės enologų asociacijos (UIQE) patvirtintą vynų vertinimo sistemą, kuri naudoja šimto balų vertinimo skalę. (Naudojamos anketos ir trumpa instrukcija prieduose.)
 2. Visus vynus vertina komisija, kurios sudėtį tvirtina LSA. Pagrindiniu čempionato prizu (geriausias kategorijos vynas) apdovanojami tik vynai, įvertinti du kartus: preliminariniame ture ir finale.

3.Titulas „Geriausias vynas“ tam tikroje kategorijoje,suteikiamas kiekvienos kategorijos nugalėtojui.

 

 1. Vynai gavę 90 ir daugiau balų apdovanojami aukso medaliu, 89 – 88 – sidabro medaliu.

87 – 86 balais įvertinti vynai apdovanojami bronzos medaliais.

 1. Baltųjų ir raudonųjų vynų kategorijose apdovanojami geros kainos/kokybės vynai, kurių kaina iki 12 € ir jie surinko daugiausia balų.
 2. Renkame geriausią/daugiausiai balų surinkusį ekologišką vyną.
 3. Geriausiai preliminariniame ture įvertinti vynai patenka į finalą (tikslus skaičius nustatomas pagal vienodus surinktus balus, bet ne mažiau kaip 89). Vynas, finale įvertintas mažiau, nei 90 balų, vertinamas tik sidabro medaliu.
 4. Skelbiama metų vyninė – daugiausiai vynų, surinkusių aukščiausius balus
 5. Galutinis komisijos vyno vertinimas apskaičiuojamas paprasto vidurkio principu, susumavus visus įvertinimus (dalinys) ir padalijus iš vertinimo komisijos narių skaičiaus (daliklis). Apskaičiuojant vidurkį, vienas didžiausias ir vienas mažiausias įvertinimas išbraukiami, atitinkamai sumažinant ir komisijos narių skaičių (daliklį).

 

Čempionato atributika, medalių lipdukai

Oficialų Lietuvos vyno čempionato apdovanojimų grafinį vaizdą (Geriausias kategorijos vynas, Aukso medalis, Sidabro medalis, Bronzos medalis, Geriausias lietuviškas vynas ir Geros kainos vynas ir t.t…) tvirtina Lietuvos someljė asociacija. Dalyviai, pateikdami vynus čempionatui, tuo pačiu įsipareigoja naudoti tik oficialius čempionato apdovanojimo simbolius: medalių, nugalėtojų lipdukai įsigyjami tik iš Lietuvos someljė asociacijos (LSA); grafinį spaudai ir internetui skirtą medalių atvaizdą taip pat pateikia LSA.

 

Konkurso finansavimas

Vyno čempionatas finansuojamas LSA lėšomis ir renkant čempionato dalyvio mokestį. Dalyvio mokestis mokamas už kiekvieną čempionatui pateikiamą vyno poziciją. Lietuvos someljė asociacijos rėmėjai moka 12 eurų mokestį už kiekvieną vyno poziciją, vežėjai (ir/ar gamintojai), moka 20 eurų dalyvio mokestį už kiekvieną pateiktą vyno poziciją.

 

Lietuvos Someljė Asociacija

Prezidentas

Arminas Darasevičius

 

 

Paskelbta Rgp 25, 2017