Veikla

Asociacijos veiklos tikslai:

 • vienyti Lietuvoje dirbančius gėrimų ir maisto žinovus – restoranų, barų darbuotojus, žurnalistus, dėstytojus, rašytojus, atitinkamų produktų gamintojus, prekybininkus, tiekėjus bei kitus gėrimų ir maisto rinkos dalyvius;
 • skatinti Lietuvoje atsirasti someljė, juos vienyti, kelti jų žinių ir įgūdžių lygį iki šios profesijos nariams tarptautiniu mastu keliamų reikalavimų;
 • kelti alkoholinių gėrimų  ir maisto vartojimo kultūrą Lietuvoje, gilinti su tuo susijusias visuomenės teorines ir praktines žinias bei ugdyti įgūdžius;
 • užmegzti, palaikyti ir plėtoti Asociacijos ryšius su nacionalinėmis bei tarptautinėmis someljė asociacijomis, gildijomis ir kitomis organizacijomis bei atstovauti Lietuvos interesams jose;
 • vykdyti someljė sertifikavimo veiklą Lietuvoje.

Asociacija vykdo veiklą šiose srityse:

 • dalyvauja rengiant teisės bei norminių aktų projektus, susijusius su Asociacijos veiklos tikslais, taip išreikšdama visuomenei savo poziciją atitinkamais klausimais;
 • bendradarbiauja ir atstovauja Lietuvos interesams nacionalinėse bei tarptautinėse someljė asociacijose, gildijose ir kitose organizacijose;
 • atstovauja savo nariams ir gina jų teises bei interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldos institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
 • užsiima leidyba, organizuoja renginius, švietimą, rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausas, teikia konsultacijas, susijusias su someljė profesija bei veikla.

Asociacija užsiima tokia komercine ir ūkine veikla:

 • rengia teisinius dokumentus, teikia bendruosius patarimus ir konsultacijas teisinės veiklos klausimais;
 • teikia konsultacines verslo, prekybos agentų paslaugas, užsiima reklamos kūrimo ir įgyvendinimo veikla;
 • organizuoja profesinius ir papildomus mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, susijusius su someljė profesija bei veikla;
 • organizuoja ir atlieka mokslinių tyrimų darbus įvairiais klausimais, taip pat vyno rinkos ir viešosios nuomonės tyrimus;
 • užsiima visų rūšių leidyba, spausdinimu ir susijusių paslaugų veikla, leidinių prekyba bei platinimu, informacijos skleidimu telekomunikacijos priemonėmis.